8 Mar

Własna firma

Zarządzanie własną firmą, ma ogrom plusów i minusów. Zdaje sobie z tego sprawę niejeden przedstawiciel zarówno małej i dużej działalności gospodarczej. Przede wszystkim własna firma jest powodem do dumy. Jest skutkiem ogromu wyrzeczeń i poświęceń, testem własnych umiejętności i predyspozycji. Działalność prowadzona na własny rachunek, zarządzanie ludźmi, jest sprawą o