8 Mar

Emigracja zarobkowa – kierunek ojczyzna Szekspira

Wstąpienie Polski w grupę państw zjednoczonych w zakresie Wspólnoty Europejskiej znacząco udogodniło zagraniczne emigracje w celach zatrudnienia. W tym momencie nie są niezbędne chociażby formalne zezwolenia na aktywność zawodową w odrębnym państwie. Emigracja dochodowa rozwinęła się na ogromną skalę kilkanaście lat temu. Określa się, że ponad milion mieszkańców naszego państwa